خانه حمایت من

mioopishi-support

مجموعه میو پیشی با هدف حمایت از حیوانات تاسیس شده است.

جهت رعایت حال حامیان و صاحبان حیوانات، میو پیشی کل سود حاصل از خدمات این مجموعه را صرف درمان، حمایت و نگهداری از حیوانات بی پناه، مصدوم، بیمار و معلول می کند.

بنابراین در راستای همین اهداف، اقدام به راه اندازی خانه حمایت از حیوانات نموده است.

میو پیشی، کسانی را که از این سایت خرید می کنند عضو خانه حمایت می داند.

این خانه حمایت در شکل های مختلف علاوه بر حمایت تمام جانبه از حیوانات، به یاری حامیان و دوستداران حیوانات بی پناه آمده است.

مجموعه میو پیشی به هیچ گروه و ارگانی وابسته نیست.

مجموعه میو پیشی در زمینه نگهداری حیوانات و تأمین مایحتاج آنها فعالیت می کند.

میو پیشی بر روی هدف خود که حمایت از حیوانات، رفع مشکلات و نیازهای این موجودات بی دفاع و بی پناه می باشد تمرکز کرده است.