گربه و استفراغ

mioopishi

گربه و استفراغ

دلایل استفراغ گربه ناشی ازخوردن غذا

گربه ها هر زمان که خودشان تشخیص بدهند از غذایی که برایشان مضر است دوری می کنند.

استفراغ در گربه های بالغ سالم معمولا دلیلی غیر از بیماری است.

استفراغ در گربه ها ممکن است به دلیل حساسیت معده و عدم هضم برخی غذاها باشد.

برخی گربه ها با خوردن جگربالا می آورند که دلیل بر ناسازگاری معده با جگر و مسمومیت ناشی از ویتامین A دارد.

بالا آوردن دربعضی از گربه های بالغ با خوردن لبنیات و شیر به دلیل عدم هضم معده ایجاد می شود

نتیجه گیری:با شناخت کامل غذاهایی که برای گربه ما مضر هستند و شناخت خواسته های غذایی گربه خود تلاش کنیم غذای مناسب برای گربه خود تهیه کنیم که باعث ایجاد مشکلات سیستم گوارشی نشود.

https://www.instagram.com/mioopishi

https://mioopishi.com/home-support/

گربه ها هر زمان که خودشان تشخیص بدهند از غذایی که برایشان مضر است دوری می کنند.

استفراغ در گربه های بالغ سالم معمولا دلیلی غیر از بیماری است.

استفراغ در گربه ها ممکن است به دلیل حساسیت معده و عدم هضم برخی غذاها باشد.

برخی گربه ها با خوردن جگربالا می آورند که دلیل بر ناسازگاری معده با جگر و مسمومیت ناشی از ویتامین A دارد.

بالا آوردن دربعضی از گربه های بالغ با خوردن لبنیات و شیر به دلیل عدم هضم معده ایجاد می شود

نتیجه گیری:با شناخت کامل غذاهایی که برای گربه ما مضر هستند و شناخت خواسته های غذایی گربه خود تلاش کنیم غذای مناسب برای گربه خود تهیه کنیم که باعث ایجاد مشکلات سیستم گوارشی نشود

دیدگاه شما