لکه های سیاه رنگ اطراف دهان وبینی گربه ها

mioopishi

لکه های سیاه رنگ اطراف دهان وبینی گربه ها

موضوع: قارچ


معمولا گربه هایی که در کوچه و خیابان زندگی می کنند و برای پیدا کردن غذا به زباله دان ها سر می زنند با بوکشیدن و تماس مستقیم و برخورد مکرر بینی و دهان با زباله، غذا را تشخیص داده و می خوردند،

این گربه ها لب و دهان و بینی چرکی دارند.
برخی از همین گربه های خیابانی و حتی گربه های خانگی هم به دلیل عدم رعایت بهداشت محیطی دارای لکه های سیاه رنگ اطراف دهان و بینی هستند.

لکه ها ی سیا ه رنگ همان قارچ نام دارند.
گربه های بعضی از پانسیون ها و پناهگاه ها به دلیل خوردن غذا های آبکی، پخته شده و گرم نیز دماغ و دهان چرکی دارند.
لکه های سیاه اطراف دهان و بینی گربه ها را می توانیدبااستفاده از محلول دهان شویه و آب ولرم بشورید.

از دلایل ایجاد قارچ در گربه ها:

وجود استرس

عدم رعایت بهداشت ظروف آب و غذا

استفاده از ظروف آب و غذای مشترک

ضعیف بودن سیستم ایمنی بدن گربه می تواند

https://www.instagram.com/mioopishi
https://mioopishi.com/cat-product/

لکه های سیاه رنگ اطراف دهان وبینی گربه ها

معمولا گربه هایی که در کوچه و خیابان زندگی می کنند و برای پیدا کردن غذا به زباله دان ها سر می زنند با بوکشیدن و تماس مستقیم و برخورد مکرر بینی و دهان با زباله، غذا را تشخیص داده و می خوردند،

این گربه ها لب و دهان و بینی چرکی دارند.
برخی از همین گربه های خیابانی و حتی گربه های خانگی هم به دلیل عدم رعایت بهداشت محیطی دارای لکه های سیاه رنگ اطراف دهان و بینی هستند.

لکه ها ی سیا ه رنگ همان قارچ نام دارند.
گربه های بعضی از پانسیون ها و پناهگاه ها به دلیل خوردن غذا های آبکی، پخته شده و گرم نیز دماغ و دهان چرکی دارند.
لکه های سیاه اطراف دهان و بینی گربه ها را می توانیدبااستفاده از محلول دهان شویه و آب ولرم بشورید.

دیدگاه شما