گربه وعادت به محیط باز

mioopishi

گربه وعادت به محیط باز

موضوع: می خواهید گربه خود را به محیط باز عادت دهید!؟


گربه ها، هوای آزاد و محیط بیرون از خانه رادوست دارند و از پشت پنجره نشینی خسته می شوند

گربه ها مایل هستند که به صورت فیزیکی در بیرون از محیط خانه باشند.
گربه ها در خارج از محیط خانه بیشتر به بازی کردن و گشت گذار و سرگرمی می پردازند

بایستی در نظر داشته باشید گربه ها در محیط های باز در معرض خطرات زیادی هستند.
گربه های خانه، سالم تر هستند چون در معرض خطرات و بیماری های محیط باز نیستند

گربه های خانگی بیشتر از گربه هایی که خارج از خانه هستند عمر می کنند.
گربه هایی که در خانه نگهداری می شوند به بازی بیشتری نیاز دارند و اگر همبازی مناسبی نداشته باشند زندگی آنها عادی و کسل کننده خواهد بود.
به گربه خودتان که در خانه زندگی می کند و امکان بیرون بردن ندارید اجازه دهید از پشت پنجره بیرون و محیط باز را نظاره گر شود تا از تماشای اتفاقات بیرون لذت ببرد.
برخی گربه ها با تماشای محیط باز از پشت پنجره می خواهند بیرون بروند و بی تابی می کنند و اشتیاق آنها برای بیرون رفتن زیاد می شود.
نتیجه گیری:
اگر می خواهید گربه خود را به تنهایی بیرون از خانه بفرستید تا سرگرم شود دقت کنید که توسط گربه های دیگر تهدید نشود و ابتدا او را با گربه های دیگر آشنا کنید.

https://www.instagram.com/mioopishi

https://mioopishi.com/home-support/

گربه وعادت به محیط باز

گربه های خانگی بیشتر از گربه هایی که خارج از خانه هستند عمر می کنند.
گربه هایی که در خانه نگهداری می شوند به بازی بیشتری نیاز دارند و اگر همبازی مناسبی نداشته باشند زندگی آنها عادی و کسل کننده خواهد بود.
به گربه خودتان که در خانه زندگی می کند و امکان بیرون بردن ندارید اجازه دهید از پشت پنجره بیرون و محیط باز را نظاره گر شود تا از تماشای اتفاقات بیرون لذت ببرد.


برخی گربه ها با تماشای محیط باز از پشت پنجره می خواهند

بیرون بروند و بی تابی می کنند و اشتیاق آنها برای بیرون رفتن زیاد می شود.

دیدگاه شما