لباس سگ و مراحل دوخت لباس ساده

mioopishi-mag

لباس ساده برای سگ و آموزش مراحل دوخت

تهیه وسایل مورد نیاز برای لباس سگ :
پارچه جین
زیپ چسبی
نگین وتزئینات
اندازه گیری:
اندازه گیری دور گردن، دور سینه و بلندی قدسگتان
تهیه الگو لباس :
می توانید با استفاده از خلاقیت هنری و ذوق درونی خود الگو را تغییر دهید.
ابتدا الگوی مد نظر را از وسط تا کرده آن را روی دو لای از روزنامه قرار دهید و با توجه به الگو خود اندازه را تغییر دهید.
برش پارچه:
پارچه را پشت رو گذاشته و الگو را روی دو لای بسته پارچه قرار دهید.
دوخت پارچه:
کار دوخت لباس ساده هست و می توانید جاهای مشخص را به سادگی بدوزید و جاهایی که برای تزئین لازم است از نگین استفاده کنید و همچنین برای اتصال قسمت زیر سینه و زیر گردن از زیپ های چسب استفاده نمایید.

https://www.instagram.com/mioopishi

https://mioopishi.com/horse-product/

نمد محصول نهایی نمد مالی است که تنها محصول بافت نشده می باشد.
نمد نوعی از فرش است که از پشم یا کرک مالیده حاصل می شود.
تنها ابزار ساختن نمد آب داغ و زور بازو است.
مراحل ساخت نمد:
تهیه پشم گوسفند
زدن پشم جهت بازشدن تارهای پشم از یکدیگر
قالب زنی نمد
پیاده سازی نقش و طرح و رنگ بر روی پشم
ریختن آب داغ یا محلول آب و صابون بر روی نمد تا تمام تارهای پشم درهم تنیده شوند.
مالش پشم ها را همراه با پارچه یا حصیری که زیر آن است لوله می کنند و به شکل یک استوانه در می آورند و با طناب محکم می بندند و سپس یک یا چند نفر همزمان با دست یا پا با فشار زیاد آن را می مالند که در این مرحله پشم های خیس خورده با فشاری که بر آن ها وارد می شود کاملا به هم چسبیده می شوند.

دیدگاه شما