آشنایی با نمد، مراحل ساخت نمد

felt

آشنایی با نمد

نمد محصول نهایی نمد مالی است که تنها محصول بافت نشده می باشد.
نمد نوعی از فرش است که از پشم یا کرک مالیده حاصل می شود.
تنها ابزار ساختن نمد آب داغ و زور بازو است.
مراحل ساخت نمد:
تهیه پشم گوسفند
زدن پشم جهت بازشدن تارهای پشم از یکدیگر
قالب زنی نمد
پیاده سازی نقش و طرح و رنگ بر روی پشم
ریختن آب داغ یا محلول آب و صابون بر روی نمد تا تمام تارهای پشم درهم تنیده شوند.
مالش پشم ها را همراه با پارچه یا حصیری که زیر آن است لوله می کنند و به شکل یک استوانه در می آورند و با طناب محکم می بندند و سپس یک یا چند نفر همزمان با دست یا پا با فشار زیاد آن را می مالند که در این مرحله پشم های خیس خورده با فشاری که بر آن ها وارد می شود کاملا به هم چسبیده می شوند.

https://www.instagram.com/mioopishi

https://mioopishi.com/productive/

دیدگاه شما