عقیم کردن حیوانات

گربه زیر تیغ جراحی برای عقیم شدن

بررسی معایب سرکوب کردن غرایز طبیعی حیوانات وعقیم کردن آنها

خداوند اعضا و اندام موجودات را با هدف خاص آفریده که با تعامل و همکاری برای سلامتی کامل بدن ساخته شده و نقص در یک اعضا باعث بهم ریختن کل سیستم بدن می شود.

عقیم کردن حیوانات و گرفتن غریزه جنسی باعث ایجاد مشکلات شخصیتی وجسمی در زندگی آنها می شود.

خداوند حیوانات را مخصوص انسان نیافریده تا در باغ و زیر زمین حبس کند و یا در چهار دیواری خانه انسانها زندانی شود.

حیوانات حق دارند که از روند طبیعی زندگی برخوردار باشند. آزاد و رها بوده و دنبال غرایز خود باشند.

آنها حق دارند. دنبال شکار یا جفت گیری رفته، بچه دار شده و باهم زندگی کنند.

حیوانات برای سلامتی به هورمون جنسی نیاز دارند. تا وقتی حیوانی بیمار نیست او را با درمان و جراحی دستکاری نکنیم.

حیوانات بدون داشتن غرایز، انگیزه ای برای زندگی ندارند و عقیم کردن و نابودی این غرایز یعنی از بین بردن نشاط و قراردادن درتنهایی

عقیم کردن حیوان یعنی محروم کردن آنها از رفتارهای طبیعی، یعنی برده خود ساختن، یعنی منافع خود را ارجعیت قراردادن.

متاسفانه در جامعه امروزی بحث عقیم سازی را ترویج دادند و با دادن اطلاعات ناصحیح به صاحبان حیوانات آنها را تشویق به انجام این کار می کنند.

باید در نظر بگیرید طبق تحقیقاتی که در مراکز آموزشی و درمانی معتبر صورت گرفته این کار علاوه بر مزایایی که دارد معایب های مختلفی هم دارد

بخشی از معایب عقیم کردن حیوانات عبارت است از:

– ترسو شدن

– کاهش طول عمر

– ریزش مو و کچلی

– تغییرات در شخصیت حیوان

– افزایش احتمال سرطان مثانه

– افزایش عفونت های مکرر مجاری ادرار

– کاهش تحرک، کم اشتهایی و افزایش چاقی

– افزایش بی اختیاری ادرار به ویژه در خواب

– افزایش احتمال سرطان استخوان و پوکی استخوان

– افزایش احتمال واکنش های نامناسب نسبت به واکسن ها

بحث عقیم شدن سگ و گربه در کشورهای مختلف نسبت به فرهنگ و دیدگاههای مردم آن متفاوت است.

در نظر بگیریم که حیوانات نباید اسیر شرایط انسانها باشند.

ما هم باید تلاش کنیم خود را با شرایط آنها تطبیق دهیم و همزیستی سالمی با آنها داشته باشیم.

https://www.instagram.com/mioopishi

https://mioopishi.com/home-support/

دیدگاه شما

ابتدا عضویت می توانید نظرات خود را ارسال کنید