مشاغلی که حیوانات برای انسانها ایجاد کرده اند

پت شاپ میوپیشی ومحصولات آن

مشاغل ایجاد شده بواسطه حیوانات

شغل هایی که به واسطه وجود حیوانات خانگی در جامعه به وجود می آید بسیار است.ازجمله این شغل ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

نویسنده مقالات در مورد حیوانات

دامپزشکی

دستیار دامپزشکی

پت شاپ

شرکت های خدماتی و نظافتی مخصوص حیوانات خانگی

رفتارشناسی و آموزش حیوانات

پانسیون داری و هتل داری

پناهگاه حیوانات

کافه حیوانات خانگی

عکاسی حیوانات خانگی

مربی پرورشی و روانشناس حیوانات

ورزشگاه های مخصوص حیوانات

مکان های تربیتی حیوانات

تیمارگر حیوانات

پرورش دهنده حیوانات

مامور مراقبت از حیوانات خانگی

جانورشناس یا زیست‌شناس

سازنده تجهیزات حیوانات

محقق حیوانات خانگی و …

https://www.instagram.com/mioopishi
https://mioopishi.com/productive/

دیدگاه شما