لباس برای سگ

لباس حیوانات خانگی

لباس برای سگ

مقدمه
یک کت خوب می تواند سگ شما را در هوای خشک و سرد، گرم نگه دارد.
با انتخاب تعدادی لوازم و انجام دوخت های ساده می توانید برای سگ خود کت درست کنید.

خیاطی حیوانات خانگی
خیاطی حیوانات خانگی

مراحل تولید لباس برای سگ :
اندازه گیری
تهیه الگوی کت
تهیه الگوی تسمه شکم
اندازه گیری

اندازه گیری

دور گردن سگ را اندازه بگیرید.
نوار پارچه ای نرمی را دور گردن سگ خود بسته و گردن او را اندازه بگیرید.

Make-a-Dog-Coat-mioopishi

کمر سگ را اندازه بگیرید.
سگ خود را در حالت ایستادن، نشستن یا دراز کشیدن قرار دهید.
اندازه گیری نوار را در پشت سگ خود از ابتدای گردن تا اول دم بکشید.

Make-a-Dog-Coat-mioopishi

اطراف قفسه سینه سگ را اندازه بگیرید.
اندازه گیری را مابین شانه سگ خود شروع کنید و در قسمت پشت، طرفین و قفسه سگ اندازه گیری را تمام کنید.

جلوی قفسه سینه سگ را اندازه بگیرید.
اندازه گیری نوار را از پایه گردن سگ تا انتهای سینه گسترش دهید.
اندازه گیری نوار را به صورت عمودی در امتداد قفسه سینه سگ نگه دارید.

در مطالب بعدی طرز تهیه الگوی لباس سگ ارائه خواهد شد.

https://instagram.com/mioopishi

https://mioopishi.com/productive/

دیدگاه شما