سوارکار و باشگاه سوارکاری

سوارکار در کنار اسب

سوارکار و باشگاه سوارکاری

مراحلی که یک سوارکار بعد از ورود به باشگاه سوارکاری باید انجام دهد.

سوارکار بهتر است برای برقراری ارتباط نزدیک با اسب خود هویج یا سیب یا هر خوراکی که اسب او دوست دارد همراه خود داشته باشد.

هنگام ورود به قسمت اصطبل از فاصله دور اسم اسب خود را صدا بزنید.

تا او به شما واکنش نشان دهد و شما را به سمت خود صدا کند.

بعد از نزدیک شدن به اسب با او حرف بزنید. او را نوازش کنید و به او خوراکی بدهید.

اگر اسب خود را به تازگی خریداری کرده اید و اسمی برای او انتخاب کرده اید مرتبا اسم او را صدا بزنید تا یاد بگیرد.

هیچ وقت سعی نکنید با دست به اسب خود خوراکی بدهید.

ممکن است دست شما را گاز بگیرد و این کار یک عادت بد برای او محسوب می شود.

همیشه غذای اسب را در باکس غذای او بریزید و صبر کنید میل کند.

اسب ها هنگام طعام علاقه ای به نوازش ندارند از این کار اجتناب کنید ممکن است به شما حمله کند یا لگد بزند.

بعد از خوردن غذا به آرامی به جایگاه او وارد شوید.

با نوازش کردن اسب خود سعی کنید ارتباط صمیمانه ای با او برقرار کنید.

سپس به اسب خود کله گیر بزنید و به همراه یک طناب بلند به بیرون از اصطبل هدایت کنید.

اسب ها برای رفع خستگی طولانی مدت در جایگاه خود و به قول معروف قلنج شکستن دوست دارند روی خاک نرم غلت بزنند.

https://instagram.com/mioopishi

https://mioopishi.com/horse-product/

دیدگاه شما