سنبل الطیب و تغییر رفتار گربه

علف گربه

سنبل الطیب و تغییر رفتار گربه

سنبل الطیب یا همان علف گربه، از نظر گربه ها گیاهی جذاب به شمار می رود.

سنبل الطیب، متعلق به خانواده نعناع است اما از نظر عطر ضعیف تر از نعناع می باشد.

گیاه سنبل الطیب

برگ های سنبل الطیب، قلب مانند و به شکل دندانه دار است.

گل های کوچک سفید با لکه های بنفش از دیگر ویژگی های این گیاه می باشد.

در برگ های این گیاه نوعی روغن به اسم نپتالاکتون یافت می شود که یکی از مواد تشکیل دهنده سنبل الطیب است.

برخی از صاحبان گربه ها، سنبل الطیب را گیاهی با اثر انرژی زا تعریف کرده اند.

در واقع نپتالاکتون این اثر توهم زا را به وجود می آورد.

تغییرات رفتاری به مدت کوتاهی بعد از خوردن یا بوئیدن گیاه علف در گربه ها ملاحظه می شود.

سنبل الطیب غیر سمی و همچنین اثر اعتیاد آور ندارد.

عوارض شایع گیاه سنبل الطیب:

فعالیت بیش از حد، حالت آرام بخشی، لبخند زدن (نشان دادن لثه)، سرازیر شدن آب دهان، رفتار سرمستی

غلت زدن در کف اتاق، هیجان زیاد، حالت شادمانی، کنجکاوی و بازیگوشی، میو کردن بیش از حد معمول.

در برخی از گربه ها اثرات منفی از جمله پرخاشگری دیده شده است.

سنبل الطیب و تغییر رفتار فقط بر روی ۵۰ درصد گربه ها به وجود می آید.

این گیاه بر روی بچه گربه های کمتر از ۱۲ هفته تأثیر نخواهد داشت.

https://instagram.com/mioopishi

https://mioopishi.com/cat-product/

دیدگاه شما

ابتدا عضویت می توانید نظرات خود را ارسال کنید