آموزش

مجموعه میو پیشی با دو هدف بخش آموزش را برای صاحبان و دوستداران حیوانات راه اندازی کرده است.

یک: اختصاصی حیوانات که شامل آموزش و تربیت صحیح و اصلاح رفتار حیوانات خانگی و در دو دوره مقدماتی و پیشرفته ارائه می شود.

دوره مقدماتی

شامل دستورهای ضروری و اولیه مانند: برو، بنشین، بیا و …

دوره پیشرفته

شامل اصلاح رفتار حیوان، افزایش اعتماد به نفس حیوان، از بین بردن ترس‌ها، ترک عادت‌ های مورد نظر

دو: در خدمت حیوانات که شامل آموزش نحوه درست کردن امکانات برای حیوانات از قبیل خانه، لانه، جای خواب، انواع لباس و اسباب بازیهای حیوانات می باشد.