آموزش

آموزش

مجموعه میو پیشی بخش آموزش را با هدف آموزش نحوه درست کردن امکانات برای حیوانات از قبیل خانه، لانه، جای خواب، انواع لباس و اسباب بازیهای حیوانات ایجاد کرده است.