آتلیه عکاسی

بزودی آتلیه تخصصی عکاسی حیوانات خانگی میو پیشی با دکور های مناسب و تجهیزات مدرن عکاسی و فیلمبرداری در خدمت حامیان و دوستداران حیوانات خانگی خواهد بود.