حریم شخصی

قوانین و مقررات میو پیشی

ورود و استفاده کاربر از هر یک از خدمات میو پیشی به منزله پذیرفتن و آگاهی کامل از قوانین و مقررات حاکم بر این فروشگاه است.

حریم شخصی مشتریان:

میو پیشی حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران را تضمین نموده و اطلاعات شخصی تمام کاربران ثبت نام شده محافظت می شود.

ویرایش و تغییر اطلاعات شخصی:

شما می توانید کلیه اطلاعات شخصی خود را در بخش مربوط به حساب من تغییر داده و ویرایش کنید اما حساب شما توسط شما قابل حذف شدن از سیستم نمی باشد و تنها توسط مدیریت امکان پذیر است.

حقوق قانونی :

تمام حقوق مادی و معنوی وب سایت میو پیشی محفوظ است و همه موضوعات، تصاویر، کاراکتر سایت و مطالب و … منحصرأ به سایت میو پیشی تعلق داشته و استفاده از محتویات و یا اقتباس از آن امکان پذیر نمی باشد. بدیهی است استفاده غیرمجاز از محتویات این سایت از طریق مرجع ذیصلاح پیگیری خواهد شد.